Gündem

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge!

 

Bakanlığın valiliklere yolladığı genelgede, Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sıhhat Bakanlığı ve Bilim Kurulunun teklifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönergeleri yönünde; salgının cemiyet sıhhati ve kamu kumpası açısından oluşturduğu tehlikeyi idareme ve yayılım süratini hakimiyet altında yakalama emeliyle bir hayli temkin kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.

Genelgede, alınan ihtiyatların, bulaşın yayılım süratinin düşürülmesine olan tesirinin en üst noktaya taşınabilmesi emeliyle; Büyükşehir statüsündeki 30 şehir ile Zonguldak şehrini içerecek biçimde, Şehir Yöneti Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca şehir valileri tarafından alttaki ek ihtiyatların alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda;

1- 30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında altta belirtilen ödünler hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 şehrimiz Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak şehir hudutları içinde bulunan tüm yurttaşların caddeye çıkmaları kısıtlanacak.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, ŞİRKET VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük yaşama tesirini en az seviyede yakalamak emeliyle;

a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, caddeye çıkma kısıtlamasının evvelinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak tanımlandı.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Yurttaşların 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere lüzumlu gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve taşıt kullanmamak koşuluyla manili yurttaşlarımız taşıt kullanabilir ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar konutlara/biçiminde de satış yapabilecek.

a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

b 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek imalinin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı imalinin yapıldığı/satıldığı işyerleri Bu işyerlerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir. sarih olacak.

01.05.2020 Cuma günü yurttaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış emelli işyerleri yalnızca konutlara/adrese servis biçiminde satış yapabilecek.

c Ramazan ayı münasebetiyle, caddeye çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri yalnızca konutlara koli servis biçiminde hizmet sunmak üzere restoran ve lokanta stili işyerleri,

Sıradaki Haber :  Moldova'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlar barındıkları yurtlardan memnun

ç İlaç, tıbbi makine, tıbbi maske ve dezenfektan yapımı, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten işyerleri,

d Kamu ve özel sıhhat müessese ve kuruluşları, eczaneler, baytar muayenehaneleri ve hayvan sağlık kurumuları,

e Lüzumlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için zorunlu kamu müessese ve kuruluşları ile şirketler Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç Yöneti, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vb.,

f Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından mesken merkezleri için her 50.000 popülasyona bir adet ve şehir hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoban üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere tanımlanacak rakamda mazot istasyonu ve lastik tamircisi Bu madde kapsamında sarih olacak mazot istasyonları ile lastik tamircileri kura usulü ile tanımlanacaktır ve nöbetçi mazot istasyonlarının marketleri sarih olacaktır.,

g Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük kuruluş ve şirketler Rafineri ve petrokimya kuruluşları ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi,

ğ İçme suyu dolum kuruluşları ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h Hayvan sığınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı Sıhhat hizmetlerinin kapasitesini çoğaldırmaya müteveccih acil inşaat, teçhizat vb. faaliyetleri yürüten şirket/işletmeler,

i Bulunduğu yerin Şehir/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık yapımı gibi esas yiyecek maddelerinin imalinin yapıldığı kuruluşlar ve kâğıt, kolonya yapımı başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin yapımı için gereksinim dinlenecek hammaddelerin imalinin yapıldığı kuruluşlar,

j Yurt içi ve dışı taşımacılık ihracat/ithalat/transit geçişler dahil ve lojistiğini yapan işletmeler,

k Oteller ve konaklama yerleri,

l Gıda, paklik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan imal kuruluşları,

m Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak üretimi
veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile hudutludur.,

n Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o Daha evvelden kontrata/vaade bağlanmış ve tanımlanan müddet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata mevzu; mülk, malzeme, mahsul, taşıt-gereç üreten iş yerleri ve kuruluşlar mevcut lüzumluluklarını kanıtlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla,

ö Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,

p Tarımsal emelli mazot satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

Sıradaki Haber :  Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi

r Kısıtlama zamanında yağmura bağımlı zirai faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime göre kura ile tanımlanacak; tarımsal ilaç, tohum, fide, gübre vb. zirai imale ait mahsul satışı yapan şirketler,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a Bu Genelgenin 2 numaralı başlığında yer alan “Sarih Olacak İşyeri, Şirket ve Kurumlarda” idareyici, misyonlu veya çalışanlar,

b Kamu kumpası ve güvenliğinin sağlanmasında misyonlu olanlar Özel güvenlik vazifelileri dahil,

c Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da misyon alanlar,

ç Cenaze defin operasyonlarında misyonlu olanlar din vazifelileri, sağlık kurumu ve belediye vazifelileri vb. ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken mesajım ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde misyonlu olanlar,

e Mahsul ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde kargo dahil, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve alakalı faaliyetler kapsamında misyonlu olanlar,

f Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk konutları vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g Otizm, ağır mental retardasyon, down belirtiyi gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ Demir-çelik, sırça, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/maden eritme fırınları ile soğuk hava ambarları gibi lüzumlu olarak çalıştırılması gereken kısımlarında misyonlu olanlar,

h Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan müessese, kuruluş ve firmaların bilgi harekât merkezlerinin çalışanları minimum rakamda olmak kaydıyla,

ı Bozulma tehlikeyi bulunan nebatsal ve hayvansal mahsullerin yapımı, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i Küçükbaş-büyükbaş hayvanları yayıldıranlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının lüzumlu lüzumunu
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l Kısıtlama müddetince ekmek dağıtımı yapanlar ile restoran, lokantalar ve tatlı satış
yerlerinin konutlara servis hizmetinde misyonlu olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların konutlara servis hizmetinde misyonlu olanlar,

m Lüzumlu sıhhat buluşması olanlar Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil,
n Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç dinleyeceği esas gereksinimlerin karşılanmasında misyonlu olanlar,

o İş sıhhati ve güvenliği sebebiyle işyerlerinden ufalamaları tehlikeli olan çalışanlar iş yeri doktoru vb.,

ö Baytar doktorlar,

p Tarımsal imalin sürekliliği için zorunlu olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre Şehir/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler, r Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

s İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde aralıksız olarak işyerlerini bekleyenler,

Sıradaki Haber :  Sındırgı'da iki ayrı kaplıca suyu tek tesiste birleşiyor

ş Belediyelerin toplu taşıma, paklik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve kabirlik hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

t Tedarik zincirinin topallamaması emeliyle caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mülk, malzeme ve mahsullerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama safhasında misyonlu olanlar Bu madde kapsamında hiçbir biçimde mülk, malzeme ve mahsul satışı yapılamaz.,

u Madencilik, inşaat ve öbür büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

Belirtilen ödünler dışındaki tüm yurttaşların konutlarında kalması temel olacak.

· Seyahat izin dokümanları caddeye çıkma kısıtlaması müddetince geçerli olacak.

· Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu kumpasının kuruluşu emeliyle misyonlu olan
kamu misyonlularının kent içi toplu erişimlerini teminen belediyelerce zorunlu temkinler alınacak.

· Ekmek dağıtımının kumpaslı olması emeliyle Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahallî idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komite tarafından, her mahalle için muhtar fikri de alınarak acelelikle şehir/ilçe ekmek dağıtım tasarıyı yapılacak, bu tasarıda şehir/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin mesul oldukları dağıtım bölgeleri mahalle/sokak/cadde ölçeğinde ile her dağıtım bölgesi için misyon yapacak taşıt listeleri tanımlanacak. Bu biçimde yapılacak tasarılama dışında yalnızca Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını asıllaştırabilecek.

· Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, yalnızca gazete firmalarının ring halinde çalışacak kendi dağıtım vasıtaları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak Gazete dağıtımının konutlara servis biçiminde yapılması temeldir..

· Bu Genelgenin 2 numaralı “Sarih Olacak İşyeri, Şirket ve Kurumlar” başlığının i maddesi ile 3 numaralı “Ödün Kapsamında Olan Kişiler” başlığının p maddesi kapsamındakilere müteveccih kararlar Şehir/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 30.04.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacak.

Bakanlık mevzubahisi önlemlere ait Valiler/Kaymakamlar tarafından alakalı mevzuat uyarınca zorunlu kararların acelelikle alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa alan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. Alınan kararlara uymayan yurttaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi başta olmak üzere tersliğin vaziyetine göre Kanunun alakalı maddeleri gereğince harekât yapılacak, mevzusu kabahat teşkil eden tutumlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında zorunlu adli harekâtlar başlatılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu