Rüya Tabirleri

Rüyada Rakam Görmek

Rüyada sayı görebilen kişinin işleri açılacak, fazla para kazanacak demektir. Rüyada rakam bakmak rakama göre değişik çağrışımlar yapar. Bir Takım rakam, ders almaya, beladan kurtulmaya, bir takım rakamlar da, fena haber almaya, sözünde durmaya yorumlanır. Rüyada rakam saymak ise rüya sahibi için verimli yılların başlanacağı anlamına gelir.

Rüyanızda her hangi bir yere yazılı bir takım rakamlar görmeniz, işlerinizde bir takım pürüzler olduğunu ve bundan sonradan işinizi rayına oturacağınızı gösterir. Rakamların her sayısının diğer bir yorumu olduğu için bunları görülen rakama tarafından rüya tabirleri sözlüğünde açıkça izah etmekteyiz.

Rüyada Sayı Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rakamlar kimi süre, sıkıntı çekmeye, mevki yükselmesine; kimi vakit ise, işlerin hayırla sonuçlanacağına, hamile kalmaya, hayırlı işe girmeye dikkat çekici sayılır.

Rüyada bir sayı bakmak; rüya sahibinin kıymetli bir kimseden büyük bir takviye göreceğine dikkat çekici eder. İki rakamını görmek ise, beladan kurtulmaya kötülüklerden sakınmaya yorumlanır. Üç rakamını bakmak de fena haber almaya, verilmiş sözün yerine getirilmesine göze çarpan eder. Rüyada dört rakamını görmek, duaların kabul edilmesine; beş rakamını görmek te, beş süre namaza veya ibadetin düzgünlüğüne hükmedilir.

Rüyada altı rakamını görmek; halk müziği arasında hayırla anılmaya, yedi rakamını görmek ise hamile kalmaya veya uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Sekiz rakamını bakmak, yüksek makamlara, rüyada dokuz sayı bakmak, can sıkıntısı çekmeye, on rakamını görmek ise, özlem edilen şeylerin hayırla sonuçlanmasına yorumlanır.

Rüyada Uğurlu Olan Sayı Bakmak Nelerdir?

Bazı yorumcular da rakamları şu şekilde tanımlarlar.

Rüyada görülen bir rakamı, Ulu Allah’ın birliğine ve imana;iki rakamı anaya-babaya, yoksa iki şahide;üç rakamı sadakaya,dört rakamı da kabul edilecek duaya, toplu mala veya evlenmeye işarettir.Beş rakamı ise yüksek makama, şansa ya da beş vakit namaza muhabere sayılır.

Rüyada Hayırsız Olan Rakam Görmek Nelerdir?

Kimi yorumcular da hayırlı olmayan rakamları şöyle sıralamışlardır.

Üç-yedi-sekiz-dokuz-onüç-onsekiz-kırk-elli-seksen;yüzler hanesinde beşyüz-yediyüz;binler hanesinden ikibin- yedibin;onbinler hanesinden de ellibin-yüzbin rakamından fazlası ise istenenlerin elde edileceğine hükmedilmiştir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Acelecilik Görmek

Belirtilen hayırlı olmayan rakamlardan bazıları şu çağrışımları yaparlar.

Dokuz rakamı, servetinin dağılmasına;onüç; ecelin yaklaştığına;on sekiz, fesada, sefalete;ondokuz rakamı ise, düşmanın üstün geleceğine yorumlanır.Kırk rakamı, şaşkınlığa, meslek zorluğuna,elli rakamı, ömrün tamam olduğuna,altmış rakamı da tövbe etmenin gerektiğine dikkat çekici eder.Beşyüz rakamı, işlerin durmasına,dokuzyüz, düşmanın rüya sahibine üstün gelmesine,yediyüz, üzüntü ve sıkıntıya,altıbin, geçim yönünden kedere, ellibin ise, eziyet ve durgunluğa yorumlanır.

Uğurlu rakamlardan bazıları da şöyle yorumlanır;

Onbir rakamı, muradın olacağına,onbeş rakamı güç ve sıkıntıdan kurtulmaya,yirmi, düşmana üstün gelmeye,sekizyüz zafere,beşbin rakamı ise, bereket ve ferahlamaya sinyâl eder.Ayrıca kırkbin rakamı kurtuluş, altmışbin zorluktan daha sonra ferahlık;yüzbin ve ötesi rakamlar da isteklerin elde edileceğine sinyâl sayılır.

Ara Sıra da rüyada görülen rakamlar farzedilen varlıkların türüne tarafından çağrışım yapar.

Para saymak ilimden faydalanmaya; inci saymak Kur’an okumaya; değersiz taşları saymak ise boşboğaz işlerle uğraşmaya dikkat çekici sayılır. Rüyada zayıf öküzleri saymak; kıtlık olacağına, semiz öküzleri saymak ise bereketli yıllara; develeri saymak fazla kazanmaya, ekindekinin bereketli olacağına çağrışım yapar.

Rüyada rakam görmek ve o sayıya değin saymak, benzer şekilde yorumlanır.

Herhangi bir şeyden tek bir adet görmek, ilme, mala, kocaya, çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olduğu iddiasında bulunmaya işarettir.

Rüyada bir rakamı bakmak, kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Allah Teâlâ’ya, tek Tanrı inancına ve imana işarettir.

Birler Basamağından Rüyada Rakam Bakmak Ne Demektir?

1 – Bazen rüyada bir rakamını (1) bakmak, hayır ve esenliğe, ortağından ayrılmaya veya şöhretini kaybetmeye işarete eder.

2– Rüyada iki rakamı, belâ ve musibetlerden kurtulmaya, düşmana şampiyon gelmeye, anne-babaya, içten sözlü iki tanığa işarettir.

3– Üç rakamı, sözünü yerine getirmeye veya üzüntüye işarettir.

4– Dört rakamı, hayır ve esenliğe, kabul olacak duaya, toplu mala, evliliğe veya yeterli delile işarettir.

5– Rüyada beş sayı bakmak, kısmet açıklığına, beş vakit namaza, güzellik ve iyiliğe veya bir konuda kuşku duymaya, dinde şüpheye düşmeye işarettir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Dam Görmek

6– Altı rakamı, faydalı bir şey yapmaya, bir meseleyi sonuca bağlamaya, işi tamamlamaya veya düşmana galip gelmeye, kendine muhalif olanlara karşı bakış ve düşüncelerini delilleriyle ortaya koymaya ya da dinde kararsızlık etmeye işarettir.

7– Rüyada yedi rakamı, hacca gitmeye veya olumsuzluğa, endişe ve kedere işarettir.

8– Sekiz rakamı, devlet veya hükümet başkanına yakın olmaya, olumsuz bir durumla karşılaşmaya veya kefaret ödemeye işarettir.

9– Rüyada dokuz rakamı, düşmana aleyhinde delil getirmeye ya da olumsuz bir duruma işarettir.

Rüyada Onlar Basamağından Sayı Bakmak

10– On rakamı, din ve dünya hayatı için murada, arzu ve ümitlerin gerçekleşmesine ya da kefaret ödemeye işarettir.

1112 Rüyada on bir ve on iki rakamını bakmak, muradına ermeye, arzuların gerçekleşmesine işarettir.

13– Rüyada on üç sayı görmek, endişe ve kedere dikkat çekici eder.

14– On dört rakamı, zorluk ve sıkıntıdan sonradan esenliğe ulaşmaya ve muradına ermeye işarettir.

15– On beş rakamı (sayısı); adalet ve berekete sinyâl eder.

16– On altı rakamı, uzun bir bekleyişten daha sonra muradına ermeye işarettir.

17– On yedi rakamı, geveze ve negatif yerlere harcanan mülk ve paraya yeniden kavuşmaya, güzel bir sona nail olmaya işarettir.

18– On sekiz rakamı, büyüklerle münasebete ya da endişe ve kedere işaret eder.

19– On dokuz rakamı, halkla düşmanlık içinde olmaya işarettir.

20– Yirmi rakamı, baskı ve kudrete, zafere ve muradına ermeye işarettir.

30– Rüyada otuz rakam görmek, başarı ve zaferle yorumlanır.

40– Kırk rakamı, işlerde zorluk ve şaşkınlığa işarettir.

50– Elli rakamı, rüya sahibinin ömrünün tamamına işaret eder.

60– Altmış rakamı, pişmanlık etme zaruretine, can sıkıcı durumlara dikkat çekici eder.

70– Yetmiş rakamı, ihtiyaçların bir zaman sonradan yerine gelmesine, hayırsız bir kimseye yaltaklanmaya ya da devlet başkanı ya da hükümetten korkup çekinmeye işarettir. Yetmiş rakamı, tahıl ve ekinle ilgili ise iyi değildir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Sabah Kahvaltısı Görmek

80– Seksen rakamı, bolluk ve berekete veya zina ile suçlanıp, cezaya çarptırılmaya işarettir.

90– Rüyada doksan rakamını bakmak, ileri gelen kadınlardan izdivaç teklifi almaya, onlardan menfaat sağlamaya veya ehil kimse için valilik vb. bir göreve atanmaya işarettir.

Rüyada Yüzler Basamağındaki Rakamları Görmek

100– Yüz sayısı, muradına ermeye, düşmana menfaat sağlamaya veya zina ile suçlanmaya işarettir.

200– İki yüz sayısı, mağlubiyete işarettir.

300– Üç yüz sayısı, niyet ve muradın gecikmesine işarettir.

400– Dört yüz sayısı, galibiyete göze çarpan eder.

500– Beş yüz sayısı, işlerin duraklamasına işarettir.

600– Altı yüz sayısı, esenliğe göze çarpan eder.

700– Yedi yüz sayısı, güçlük ve can sıkıntısı çekmekle birlikte ahir ömründe hayır ve kolaylık bulmaya işarettir.

800– Sekiz yüz sayısı, zor ve kudrete, başarı ve zafere işarettir.

900– Dokuz yüz sayısı, düşmana yenilmeye işarettir.

1000 – Bin sayısı; zor ve zafere dikkat çekici eder.

2000 – İki bin sayısı, hayal kırıklığı ve üzüntüye işarettir.

Üç bin, dört bin, beş bin ve altı bin sayıları, güç, bolluk, murada nail olmak ve zaferle yorumlanır.

7000 – Yedi bin sayısı, işlerin yolunda gitmemesine, negatif durumlarla karşılaşmaya ve şansızlığa işarettir.

8000 – Sekiz bin, dokuz bin, on bin ve yirmi bin sayıları, hayır ve esenliktir.

30000 – Rüyada otuz bin sayısını bakmak, uzun vakit bekledikten sonradan umduklarına nail olmaya işarettir.

40000 – Kırk bin sayısı, başarı ve mutluluğa işarettir.

50000 – Elli bin sayısı, tedbirsizliğe, yorgunluk ve meşakkate işarettir.

60000 – Altmış bin sayısı, zorluk ve sıkıntıdan sonra esenliğe çıkmaya işarettir.

70000 – Rüyada yetmiş bin, seksen bin, doksan bin, yüz bin ve bunlardan artı sayıları bakmak, huzur ve mutluluğa, galibiyet ve zafere, muradına ermeye işarettir.

Arananlar:
https://www ensonhabermerkezi com/ruyada-rakam-gormek/rüyada 9000 sayisini görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu