Rüya Tabirleri

Rüyada Dağ Görmek

Rüyasında dağ gören genelde kayda değer, üstün kimse, büyük is, essiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Rüyada dağ bakmak, halisünasyon ulu, dehşetli ve ünlü, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dağ yayılıp açıldığı degirmilestigi vakit, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Dağ üzerinde ”elhamdülillah” diyerek Allah’a hamd ettiğini gören kimse adaletli bir devlet başkanı olur.

Dağ üzerinde azgınlık, ayaklanma ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur. Dağın üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip kazanç.

Dağdan İnmek
Dağdan indiğini görebilen kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa hasar eder. Nebatattı olmayan bir dağa cıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine endişe ve üzüntü gelir.

Dağ içinde olan yol ve tepecik azaptır. Bundan dolayı yığın bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıkacağını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur. Dağın civarda olan büyük taşlarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolayı bir kimse dağin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir.

Dağdan Düşmek
Dağdan düştüğünü görenin kusur ve günahı meydana gelerek kendisine hasar verir. Dağdan düşerek ayağının kırıldığını görebilen kimse başkanın nazarında düşer ve malına zarar kazanç.

Dağın Yanması
Dağın yandığını ya da düştüğünü bakmak, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanıdır.

Dağın Sallanması
Bir dağin sallandığını, lakin tekrar durduğunu görmek, o yerin devlet başkanına bir kötülük ve zor isabet edeceğine işarettir. Çıkmakta olduğu dağin yarısına geldiğinde yukarı çıkması ve aşağı inmesi muhtemel olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder. Ömrü ise kırk senedir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Abdest Alıp Hacca Gitmek

Dağa Çıkıp Oturmak
Dağa çıkıp üstünde oturan kimsenin çirkin bir çocuğu olur. Dağa çıkmak tepe, altında inmek zillettir. Yukarı çıkmak valiliğe sinyâl ettiğinde, aşağı inmek de görevden alınmaya işarettir.

Dağa Yaslanmak
Dağa yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanına dağin gölgesinde oturduğunu görebilen, bir devlet başkanının himayesine sığınarak rahatça yasar. Dağı yüklenip ondan tartma ve güçlük hissettiğini görebilen kimse, büyük bir adamın veya tüccarın işlerini üzerine alır, lakin bundan sıkıntı çeker, dağ kendisine hafif gelirse o isleri de güçlük çekmeden idare eder. Gökten, şehir üstüne bir dağin indiğini bakmak, o sehere bir valinin geleceğine işarettir.

Dağın Göğe Içten Çıkması
Bir şehirden bir dağin göğe içten çıkacağını bakmak, o şehrin vahşinin alınmasına işarettir. Dağın tepesinden bir şey ittiğini görebilen kimse, birisinin hakkında bir söz söyler. Eğer dağin tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya hoş bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dağin tepesinden attığı şeyin kıymeti miktarınca kaslı olur.

Dağa Çıkmak
Çıkmayı arzu ettiği bir dağin tepesine çıkatıığını gören kimse, dağin üstüne çıkıp orada oturuncaya değin gördüğü şeylerin kolaylık ve zorluğu nispetinde özlem ve isteklerine kavuşur.

Dağdan İndirilmek
Bir tepeden yahut bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğini gören kimsenin özlem ettiği şeyi meydana gelmez. Dağı uzak bir yerden görebilen gezi yapar yahut ona üzüntü ve hüzün kazanç. Bazıları da, dağ, söz vermekle cümle parçası edilir, demişlerdir.

Dağ üstünde Ağaç Görmek
Dağ üstünde ağaç gören kimse makama, yüksekliğe, millet arasında hoş isimle anılmaya ve şöhrete işarettir. Bir kimse birtakım liderlerin bir dağin kule ya da tepesinde toplandıklarını görse, o şehir halkı halkının ya da bir mahallenin başkanının ölmesine sinyâl eder yahut Allah’tan beğenilmeyen bir şeyi istek ettiklerinden dolayı mezkur muhtarlar gam ve kedere düşerler. Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp haykırış etmeye, ıstırap ve işsizliğe de işarettir.

Sıradaki Haber :  Rüyada İaşe Görmek

bir mağaraya girdiğini görebilen, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ama Allah’a tevekkül eder. Ara Sıra, dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, ara sıra de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.

Dağda yer alan su, ağaç ve meyve ile dağin yüksekliği ve faydasızlığı insanın hayır ve şerrine işarettir. Dağ, vaad’e işarettir

Dağın Yürümesi
Rüyada dağ ve dağin yürümesi zor ve korkuya bazen de yolcu için denizde boğulmaya işarettir. Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu bakmak, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına işarettir.

Dağda Su Yiyecek Bulmak
Bir dağa gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir. ya da geçimini tedarik edebileceği bir mesleği Öğrenir ya da bir rütbeye işarettir. Yahut yararlı bir seyahat yapar, yoksa devlet başkanının hizmetine girer, ya da neticesi hayır olan bir şeyle vaat olunur.

Dağda Düzgün Yol
Dağa akıcı bir yoldan geldiğini gören, niyet ve arzusuna yasal yoldan vasıl olur. Tabirde, kendisine gelinen daği da muteber tutmak lazımdır.

Şöyle ama: kendisine gelinen dağ, Arafat, Kaf, Cudi, Lübnan, Uhud, kasyan, tur, mukattem v.s. gibi şerefli dağlar olursa, o kimse âlimler ve sulahadan yer alan kimselerin hizmetinde bulunur. Bazen de o kimse bu dağların bulunduktan yerlere seyahat yapar ve maksadına kavuşur.

Dağın Yıkılması
Dağın yerle bir olduğunu görebilen kimse ölür. Bazen de rüyayı görebilen ibadet ve tasta işarettir. Dağlar, melikler, amirlerde, Salihlere ve âlimlere işarettir.

Ara Sıra de dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Bir dağda kuyu kazdığını yoksa taşları bir dağdan diğer bir dağa naklettiğini görebilen kimse, kalbi kesin birisiyle tartışır ve bunda güçlük çeker.

Sıradaki Haber :  Rüyada Gadretmek Görmek

Göğsünde Dağ Görmek
Bir kimse rüyada göğsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik yapar. dağ çocuk doğurmağa ve kişiye endişe ve acı verecek söze de işarettir. Dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, bir savaşın çıkmasıyla bir devletin diğer bir devletin üstüne yürümesi yoksa umum insanların yok olmasına sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasıyla, alimler aralarında ihtilaf ve ıstırabın çıkmasına işarettir.

Ara Sıra de o yerde adalet meydana kazanç. bir kimse gemiden dağa indiğini görse, Nuh aleyhisselamin oğlunun hikayesine binaen o kimsenin değil olması yoksa bütün insanlara rakip hareket etmesine, nefsinin isteklerini yerine getirmede yalnız kalmasına işarettir. ara sıra dağdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanma düştüğünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer.

Dağın Göğe Yükselmesi
Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidatlerden temizlenmeye işarettir. Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete işarettir.

Çünkü, Allah göre korkutmak ve günahkârları korkutma için tur daği beni İsrail’in basma gölge gibi kaldırılmıştı, dağin yürümesi, bazı kere de veba hastalığına işarettir.

Rüyada Dağın Devrilmesi
Dağı devirdiğini gören kimse dağin büyüklüğü nispetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demiştir. Dağa çıkmayı Murad ettiğini gören kimse, kalbi kati ve düşüncesiz birisine yaltaklık etmeyi açlık eder. Dağın yere battığını görmek, o yerin devlet başkanı veya büyüklerinden birinin ölmesine işarettir.

Dağa Tırmanmak
Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.

Dağdan Yuvarlanmak
Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları bakmak, üstesinden gelmesi şiddet olan bazı isleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu