Rüya Tabirleri

Rüyada Dağa Tırmanmak Görmek

Dağ bakmak yöneticilik, mal ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile anlatım tarzı edilir Dağın üstünde bulunmak kadri ulu birine yakın olmaya, Dağı çıkarak tepesine gelmek yüksek bir idarecinin himayesine yoksa büyük bir memuriyete, Dağdan inmek makam ve rütbe kaybetmeye, Dağdan düşmek ırk içinde bedel yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini canını yakmak yoksa kırmak meydana gelecek zarara, Dağın yerinden kopması bir devletin yoksa zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, Dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması idare zafiyetine, Dağın yanması devlet başkanını vefatına, Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü alımlılık yönetimdekilerin temiz kalpli gayretlerine yoksa kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, Dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına, Dağın diken ve çalılarla astarlı olduğunu görmek ısırıcı ve topluma oysa zararı dokunan yönetime, Dağda vahşi hayvanları bakmak, devlet kademesinde zararlı iş görebilen yahut halk malına zarar veren yöneticilere, Dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin çekicilik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında data sahibi olmaya, Dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boşuna çıkmasına, Dağın erkek çocuk doğurması o ülke için uğurlu ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, Kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, Dağa kar yoksa yağmur yağması devlet ve ahali için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin aleyhinde karşıya kalacağı musibetlere, Dağda b

Rüyada dağ görmek kötü şans ve biteviye bir iş hayatını simgeler.

Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, koskocoman emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak ya da düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yeniden kendi hataları yüzünden terketmek anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zorlama olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına kazanç.

Dağ görmek ya da dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir. İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız.

Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Birey doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.

Dağ rüyada zorlukla ifade edilir. Rüyasında büyük bir dağa tırmandığını bakmak, eğer zirveye ulaşmış ise, hayatında bütün zorlukları yeneceğine işarettir.

Dağa tırmanırken, birçok zorluklara uğradığını, bazı yerlerde ayağı kayarak bir iki metre altında düştüğünü veya ayrıntılarıyla dağdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını bakmak, hayatında birçok zorluklara rastlayacağından, zorlukla geçimini temin edeceğine işarettir. Dağın orta yerinde daha pozitif tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir isinde başarılı olamadığı için durmadan iş değiştirdiğine işarettir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Judo Görmek

Rüyada bir dağdan aşağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karşılaşıp fena bir durumda kalacağına kötüye işaret eder. Danyal Aleyhisselama kadar; bir dağın üstünde olup bunu kendi parasal zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır. Bir rivayete kadar adil bir başkanın emrine girer. Bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını görebilen, bir devlet büyüğünden fayda görür. Bir dağın yerinden koptuğunu veya parça ,parça olduğunu bakmak, büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına kötüye işaret eder.

Bir dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını gören, büyük bir devlet makamında meslek bulur. Bir dağdan indiğini görebilen, isinden olur, itibari sarsılır. Bir rivayete tarafından yüksek dağlardan inmek, gerçekleştirmek istediği bir isten vazgeçmektir.

Cabir ül Mağribi ye tarafından; bir dağa ya da yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve isteğini elde etmesine kötüye işaret eder. Bir dağdan düştüğünü görmek, din ve dünyasında noksanlığa delildir. Bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini bakmak, o yeri yöne tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. Dağda yırtıcı bir hayvan bakmak, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile sözcük grubu olunur.

Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek yararsız, pinti bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına kötüye işaret eder. Cudi dağına çıktığını gören, hayır ve avantaj görür. Arafat dağında bulunduğunu görebilen, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel i Lübnan a çıktığını gören, ilim adamları ile buluşur ve onlardan menfaat görür. Karanlık ve dehşet görünüşlü bir dağda bulunduğunu görebilen ölür ya da bir musibete uğrar. Dağda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Bir dağa çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdiğini görmek, bir takım kişilerin sırlarına karşılıklı olacağına delildir. Oradan bir şey alıp çıktığını gören, o sırrı öğrendiğinden dolay menfaat görür. Bir daği uzaktan gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir. Dağda merdiven gibi üretilmiş bir yoldan çıktığını görebilen, muradına erer.

Cafer i Sadik (RA) a tarafından; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla tabir olunur. Kirmani ye göre; bir dağin kendisine ait olduğunu görebilen, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur. Dağın etrafında dolaştığını görebilen, büyük bir kimseyle tanışır ve üstünlük görür. Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır. Dağın üzerin de kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü kadar büyük bir memuriyete geçirilir. Varlıklı ise daha çok zenginleşir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Mağara Görmek Ne Anlama Gelir?

Fakir ise varlıklı olur, korkusu varsa kalmaz, bir daği yitiğini gören, ömrünü ziyan eder. Kendisini dağdan aşağıya atıp kendisine bir zarar gelmediğini gören, eline geçecek bir büyük is veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur. Dağdan düştüğünü ve hemen ayağa kalktığını görenin isi tamamlanmaz. Bir dağda silahlı olarak bulunduğunu ya da bir diğer arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümeğe kötüye işaret eder.

Bir dağa çıkmak istediğini gören, kesin kalpli bir kimseye artan bir şekilde ondan bir isi hakkında yârdim ister. Bu rüyada böylece hayır yoktur. Dağa ne dek kolaylıkla çıkarsa, maksadına da böylece kolaylıkla ulaşır. Dağa çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve fazla rahat tırmandığını bakmak, telaş bir hayra ulaşacağına kötüye işaret eder. Zorlukla dağa çıkmaya başladığını ve tepesine lastiğini görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklaş mistir. Abdülgani Nablusi ye göre: rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağin tepesi dairesel ve yassı ise, zengin ama kati iyi kalpli bir kadına, üzüntü ve sıkıntıya, sıkıntılı yolculuğa, hayal ve düşünceye sözcük grubu olunur. Rüyada bir dağa çıkıp orda oturan, suyundan içen, ahali için çalışan bir devlet başkanı kadar büyük bir delalet getirilir yahut bir ticarete atılarak para kazanır.

Salimi ye tarafından ; dağ bakmak büyük bir kısmete kötüye işaret eder. Rüyasında bir dağa tırmandığını görmek, karlı bir is için bir uzakta yolculuğa çıkacağına, dağdan indiğini görmek, karlı bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine, bir dağ eteğinde oturup dinlendiğini bakmak, kendisine öneri edilen karlı bir ise girip girmeyeceğine karar saptamak için düşündüğüne, bir dağin eteğinde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, bir is için çağrıldığı bir yere gideceğine, dağda çiçek topladığını ve bir demet yaptığını görmek, eline geçen parayı hayır islerinde harcayacağına delalet eder.

Dağda çimenlerin üstünde ibadet ettiğini görmek Cenabi adalet (C.C.) Hazretlerinin rızasını aldığına, dağ eteğinde sudan abdest alıp namaz kıldığını bakmak, günahlarından kurtulduğuna, üstünde yeşillik olmayan çıplak bir dağa tırmandığını görmek, teşebbüs ettiği isten hayır gelmeyeceğine kötüye işaret eder. Dağın küçülerek değil olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine , dağin olduğundan daha fazla büyüdüğünü bakmak, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına, dağin üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

Sıradaki Haber :  Rüyada Siyah Fare Görmek

Bir başka rivayete göre de: Rüyada dağ bakmak, sanrı yüce, dehşetli ve ünlü, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dağ yayılıp açıldığı değirilesiyi süre, çetin ve kalbi kesin bir kadındır. Üstünde nebatat ve su olmayan bir dağ inançsız ve azgın bir amirdir. Çünkü o dağ Allah i teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.

Dağın üstüne çekip ondan su içtiğini görebilen kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kesin ve menfaatle bir amir kadar bir vilayete vali tahsis edilir ve içtiği su, gördüğü nebatat miktarınca mala sahip ve isteğine nail, isi yüksek vali olur ve orada yer alan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkıyat ederler. Dağ üstünde ””Elhamdülillah”” diyerek Allah a hamd ettiğini görebilen kimse J adil bir devlet başkanı olur. Dağ üzerinde azgınlık, ayaklanma ve haddi tecavüz ettiğini görebilen acımasız olur. Dağın üstünde secde ettiğini veya ezan okuduğu nü görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına şampiyon gelir. Dağdan indiğini görebilen kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa zara eder. Nebatat olmayan bir dağa çıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine kaygı ve üzüntü kazanç. Dağ içinde olan yol ve yığın azaptır. Bundan dolay tepecik bir yoldan indiğini görebilen kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, sıkıntı ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur. Dağın etrafında olan büyük taslarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolay bir kimse dağin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir. Dağdan düştüğünü görenin kusur ve günahı meydana gelerek kendisine hasar verir. Dağdan düşerek ayağının kanadığını görebilen kimse başkanın nazarında düşer ve malına hasar gelir. Dağın yendiğini veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına ya da devlet başkanının o kimseye şampiyon gelip kahretmesine işarettir. Çünkü alev, devlet başkanıdır. Bir dağin sallandığını, ama tekrar durduğunu bakmak, o yerin devlet baskan7ina bir kötülük ve güç isabet edeceğine işarettir.

Rüyasında dağ görebilen genel olarak kayda değer, üstün kimse, büyük meslek, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu